Zmrzlina U Leknínu

Pokoje

Stylově zařízené velké pokoje

Sociální zařízení u každého pokoje.

Kuchyně

Plně vybavená kuchyně

Kuchyně, ve které se najde šéfkuchař i začátečník.

Zahrada

Velká zahrada k dispozici

Oplocená zahrada v kontaktu s přírodou poskytuje soukromí.

NĚCO MÁLO Z HISTORIE VENKOVSKÉHO DOMU U LEKNÍNU

Historie hostinských služeb U Leknínu (Zum Teichrose) sahá kamsi na přelom 18. a 19 století. Iniciátory vzniku hostince byli tehdejší majitelé zdejšího panství Valdštejnové. Do konce 2. sv. války zde hostinec provozovala německá rodina Schreier. Po jejich odsunu v hostinci U Leknínu na Břehyni ještě krátce působili manželé Jizbovi a to asi do roku 1955.

V předválečném i poválečném období byl hostinec díky své unikátní poloze oblíbeným výletním místem nejen obyvatelů Doks. 

Protože osada Břehyně je v roce 1961 přidružena k Doksům, adresa hostince se z Břehyně č. p. 7 mění na Doksy, Břehyně 280. V šedesátých letech se z hostince stává zařízení Vojenských lesů s. p. a na této adrese pak byla střídavě ubytovna pro lesní dělníky a sídlo vojenské lesní správy. V roce 2012 prodal státní podnik nemovitost prostřednictvím veřejné soutěže soukromému zájemci.

Současní majitelé si dali za cíl vrátit tomuto místu původní účel. Jejich prvním krokem bylo už od 6. června 2013 zahájení provozu sezónního občerstvení U Leknínu. Po rekonstrukci domu  nabízíme od léta 2017 ubytování v nově zrekonstruovaných pokojích.

Venkovský dům č. p. 280 i s pozemky byl zapsán podle zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách, do státního seznamu nemovitých kulturních památek Severočeského kraje pod pořadovým číslem rejstříku 2885 dne 20.1.1965. Ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 42, odst. 1, je proto kulturní památkou.

 Od Leknínu vyrážejí návštěvníci i domácí po občerstvení vyhlášenou zmrzlinou na cestu kolem Máchova jezera,  pěšky i na kole objevovat kouzlo Máchova krajeNárodní Přírodní Rezervace Břehyně - Pecopala s jejími bučinami i bory, rašeliništi a skalním městem, i s jejími vzácnými obyvateli, jako jsou třeba jeřáb popelavý nebo orel mořský, aby se sem poté zase rádi vraceli.

Celý dům je nekuřácký. Kouřit je možné na zahradě.

Ubytování pouze bez domácích mazlíčků.